Ana Sayfa
Duyurular
2019 2020 Yılı Bahar Dönemi Bitirme Çalışması Teslimi Hk.

2019- 2020 Yılı Bahar Dönemi Bitirme Çalışması Teslimi Hk.

1) Bitirme/Tasarım çalışmalarının raporları elektronik olarak toplanacaktır. Öğrenciler tamamlanmış bitirme raporlarını e-mail ile danışman öğretim elemanına gönderecektir.

2) Bitirme/Tasarım çalışmalarını değerlendiren jüriler bu dönem oluşturulmayacak ve çalışmalar danışman öğretim elemanı tarafından teslim edilen raporlar üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yüz yüze görüşme olmayacak, ihtiyaç olması halinde sanal görüşme organize edilebilecektir.

3) Değerlendirme süreci aşağıdaki takvime göre yapılacaktır.

 

İşlem

Tarih

Bitirme/Tasarım raporlarının son halinin email yoluyla danışman öğretim elemanına teslim edilmesi    

1 Haziran 2020

Bitirme/Tasarım çalışmalarının değerlendirilmesi   

1-17 Haziran 2020

Notların sisteme girilmesi      

17 Haziran 2020