Komisyonlar

 • Fedek Akreditasyon Komisyonu
 • Pedagojik Formasyon Komisyonu
 • Mevlana İntibak Komisyonu
 • Yatay Geçiş, Muafiyet ve İntibak Komisyonu
 • Erasmus İntibak Komisyonu
 • Mezuniyet ve Not Kontrol Komisyonu
 • Çift Anadal Çap ve Yandal Programı Komisyonu
 • Farabi Komisyonu
 • Kalite Saudek Sybs
 • Web Sitesi ve Sosyal Medya
 • Doktora Ön Yeterlilik
 • Öğrenci Asistanları Danışmanı
 • Tarih Öğrenci Topluluğu Danışmanı
 • Araştırma Projeleri Komisyonu
 • Bölüm Konferansları Tertip Komisyonu
 • Akademik Teşvik Komisyonu
No items were found matching the current filters.