Ana Sayfa
Bölüm
Öğretim Amaçları

Öğretim Amaçları

ÖA1

Tarih öğrenimi sırasında edinilen bilgiler ışığında yerel tarih üzerine araştırma yapabilecek yetkinliğe sahip olma;

ÖA2

Türkiye tarihi hakkında bilgi sahibi olma;

ÖA3

Avrupa ve Dünya tarihi hakkında bilgi sahibi olma;

ÖA4

Kazandırılacak olan disiplinler arası birikimle toplumların, kültürlerin ve kurumların zamana bağlı değişme süreçlerinin farkında olma ve yorumlayabilme;

ÖA5

Değişik zaman dilimleri ve metinlerdeki farklı tarihsel yaklaşımların farkında olma;

ÖA6

Belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme;

ÖA7

Kazandırılacak eleştirel düşünce becerisiyle lisans programını tamamlayan öğrencilerin, geçmiş ile bugün arasında bağ kurarak siyasal, sosyal ve ekonomik analizler yapabilecek düzeyde beceri ve yetkinlik kazanmasını sağlama;

ÖA8

Tarihi olayların sebep ve sonuçlarını belirleme ve analiz edebilme;

ÖA9

Tarihi olaylar hakkında akademik düzeyde planlama ve üretim yapabilme becerisine sahip olma;

ÖA10

Diğer sosyal/insani bilimler (edebiyat, sanat tarihi, arkeoloji, hukuk, sosyoloji, felsefe, vb.) alanlarından faydalanabilme.