Ana Sayfa
Bölüm
Öğretim Amaçları

Öğretim Amaçları

ÖA1 

Türkiye’deki ve Yurt dışı Üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora programlarında akademik çalışma yapmak

ÖA2

Milli Eğitim’e bağlı kurumlarda öğretmen olmak

ÖA3

Lisans programını tamamlayan öğrencilerin, geçmiş ile bugün arasında sağlıklı bağ kurarak siyasal, sosyal ve ekonomik analizler yapabilecek düzeyde beceri ve yetkinlik kazanmasını sağlamak.

ÖA4

Arşivlerde çalışacak düzeyde belgeleri okuma, anlama ve tahlil etme becerisi kazandırmak.

ÖA5

Lisans düzeyindeki eğitimle öğrencilere edindikleri bilgilerle devlet arşivlerinde, müzelerde çalışacak, tarihle alakalı projelerde yer alacak bir yetkinlik kazandırmak.

ÖA6

Kazandırılacak olan disiplinler arası birikimle, her bir öğrencinin senaryo, roman, çocuk hikayeleri ve tiyatro metinleri yazma hususuna ilgili ve müteşebbis olmalarını sağlamak.  

ÖA7

Kazandırılacak eleştirel düşünce becerisi ile toplumsal ve bireysel ilişkilerinde iletişimi güçlü, etik kurallara riayet eden ve topluma katkı sağlamayı önemseyen bireyler yetiştirmek.