Ana Sayfa
Duyurular
2019-2020 Yaz Okulu Farklı Bölüm/programdan Derse Yazılma

2019-2020 Yaz Okulu - Farklı Bölüm/Programdan Derse Yazılma

Ön Lisans - Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esasları (Madde 7.12) gereğince farklı bölüm/programdan derse yazılmalarda her iki bölüm/program başkanlığının da onayı gerekmektedir. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte 2019-2020 Yaz Öğretimiyle sınırlı kalmak kaydıyla;

 

Yaz Öğretimi Yönergesi (Madde 12 .1) ilgili madde gereğince öğrenciler; Sakarya Üniversitesi’ndeki başka bölüm veya programlardaki ders/dersleri, öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak kaydıyla sadece kendi Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ile alabilirler. 

 

Öğrencilerin ekteki dilekçeyi doldurup SABİS maillerini kullanarak tarih@sakarya.edu.tr bölüm mail adresine göndermeleri halinde ilgili Yönetim Kurullarınca değerlendirilip karara bağlanması gerekmektedir. 

 

Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2020 Cuma Mesai Bitimi

Dosyalar