Yayın 3 Ocak 2022
Tarih ve Diğer Bilimler
Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Yaşar Ertaş'ın editörlüğündeki Tarih ve Diğer Bilimler adlı çalışma yayımlandı. Tarih B…
Yayın 8 Nisan 2021
Tarladan Pazara (Osmanlı Taşrasında Tüketilen Gıda Maddeleri (1550-1840) )
Osmanlı Devleti'ni anlamanın yollarından biri de mutfağını tanımaktır. Nitekim Osmanlı mutfağı üzerine yapılan araştırmaların her geçen gün artması bu yaklaşımın tarihçiler…
Yayın 15 Mayıs 2017
III. Mustafa Dönemine Ait Bir Kadınefendinin Masraf Defteri
Âdilşah Kadın, III. Mustafa’nın üçüncü kadını, Beyhan ve Hatice Sultan’ın ise annesidir. Padişah eşi olarak, Harem-i Hümâyûn hiyerarşisi i&cced…
Yayın 2 Mart 2017
Antik Çağdan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Ansiklopedisi 4. Cilt
Antik Çağdan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Ansiklopedisi 4. Cilt Editörü - Prof. Dr. Arif Bilgin Tarihinde farklı toplumlara ev sahipliği yaparak bu alanda dün…
Yayın 28 Şubat 2017
Dervişler ve Sufi Çevreler
Kadim bir kökeni olmakla birlikte İslam medeniyeti içinde müstesna bir konuma sahip tasavvuf düşüncesinin temsilcisi olarak kabul edilen mutasavvıflar gerek yaşadıkları d&ou…