Ana Sayfa
Doktora
Genel Bilgiler

Doktora Genel Bilgiler

Doktora Tez Yazım Kılavuzu, yayın şartı, tez savunma ve teslim süreçleri için tıklayınız.

Tez Savunma Sınavı ve Sonrası için tıklayınız.

Tez yazımında bölüm olarak standart oluşturmak adına İSNAD 2. Edisyon (Dipnotlu) atıf sisteminin kullanılması tercih edilmektedir.

 

Doktora Ön Yeterlik Sınavı

Tarih Anabilim Dalı Doktora programında “Doktora Ön Yeterlik Sınavı”, 21 Mayıs 2014 tarihli Bölüm Akademik Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda uygulanmaktadır. Doktora öğrencilerinin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yeterlik sınavı başvurusu yapabilmeleri için doktora ön yeterlik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Ön yeterlik sınavına girecek öğrenciler, “Doktora Ön Yeterlik Sınavı Başvuru” formunu doldurarak Tarih ana bilim dalı başkanlığına başvuru yaparlar. Doktora ön yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler bir sonraki dönemde tekrar sınav başvurusu yaparlar.

SAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 42. Maddesi doktora yeterlik sınav takvimini düzenlemektedir: (3) “Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. İlgili yarıyılların sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

İlgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Tarih Ana Bilim Dalı doktora programına kayıtlı öğrencilerden yüksek lisans derecesine sahip olanlar en geç 4. yarıyılda, lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı olanlar ise en geç 6. yarıyılda doktora ön yeterlik sınavına girmeleri gerekir. 

 

Doktora Ön Yeterlik Sınav Dönemleri 

Doktora ön yeterlik sınavı yılda iki kez aşağıdaki takvime göre yapılır. Bunula birlikte, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün belirlediği güncel akademik takvim dikkate alınarak aşağıdaki tarihlerde değişiklik yapılabilir.

 

Güz Dönemi

Başvuru Tarihi: Güz Dönemi İlk İki Hafta

Sınav Tarihi: Güz Dönemi Üçüncü Hafta

 

Bahar Dönemi

Başvuru Tarihi: Bahar Dönemi İlk İki Hafta

Sınav Tarihi: Bahar Dönemi Üçüncü Hafta