Ana Sayfa
Doktora
Doktora Yeterlilik Öncesi Okuma Listesi

Doktora Yeterlilik Öncesi Okuma Listesi

21 Mayıs 2014 tarihli Bölüm Akademik Kurulu'nda alınan karara istinaden doktora programına kayıtlı olan öğrencilerin Doktora Yeterlik Sınavı öncesi okumak zorunda oldukları kitapların listesi aşağıda yer almaktadır. İlgili öğrencilerin hem Tarih Anabilim Dalı Genel Okuma Listesi hem de kayıtlı oldukları ana bilim dalına ait okuma listesinde yer alan kitapları ilgili sınav öncesi okumaları gerekmektedir. 
 

Aşağıdaki liste, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla Doktora Yeterlilik Sınavı'na girecek olan öğrenciler için geçerlidir.

Bu tarihten önce sınava girecek olan öğrenciler eski listeden sorumlu olacaklardır.

 

TARİH BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Not: Kitap listelerini Word formatında sayfanın altından temin edebilirsiniz.

 

TARİH ANABİLİM DALI GENEL OKUMA LİSTESİ

1. John M. Hobson, Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, Çev. Esma Ermert, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2011.

2. Peter Burke, Tarihin Görgü Tanıkları, Çev. Zeynep Yelçe, Kitap Yayınevi, İstanbul 2003.

3. Marshall G. S. Hudgson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, Çev. Ahmet Kanlıdere/Ahmet Aydoğan, Yöneliş Yayınları, İstanbul 2001.

4. Carlo Ginzburg, Peynir ve Kurtlar, Çev. Ayşen Gür, Metis Yayıncılık, İstanbul 2014.

5. Daniel Woolf, Tarihin Küresel Tarihi, çev. Mehmet Moralı, Alfa Yayınları, İstanbul 2014.

6. Lynne Hunt, Küresel Çağda Tarih Yazmak, çev. Erdem Kayserilioğlu, Küre Yayınları, İstanbul 2021.

7. William H. McNeill, Dünya Tarihi, çev. Alaeddin Şenel,  İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2021.

8. Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara 2014.

9. Jack Goody, Tarih Hırsızlığı, Çev. Gül Çağalı Güven, 8. Baskı, İstanbul İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2019. 

10. William F. Mc Cants, Kültür Mitleri. Tanrıları Yaratmak Ulusları İcat Etmek, Çev. Merve Tabur, İthaki Yayınları, İstanbul 2012.


ESKİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ

1. Fernand Braudel, Bellek ve Akdeniz: Tarihöncesi ve Antikçağ, Çev. Ali Berktay, Metis Yayınları, İstanbul 2013.

2. Sevgi Sarıkaya, Anadolu’da Persler: Daskyleion Satraplığı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2018.

3. A. B. Bosworth, Büyük İskender’in Yaşamı ve Fetihleri; Fetih ve İmparatorluk, Dost Kitabevi, Çev. Hamit Çalışkan. Ankara 2005.

4. Murat Arslan, İstanbul’un Antikçağ Tarihi: Klasik ve Hellenistik Dönemler, Odin Yayıncılık, İstanbul 2010.

5. Adrienne Mayor, Mihtadates Zehirlerin Kralı: Roma’nın En Amansız Düşmanının Hayatı ve Efsanesi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Çev. G. Ergin. Ankara 2013.

6. Kemalettin Köroğlu, Eski Mezopotamya Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul 2012. 

7. Adrian Goldsworthy, Caesar, Çev. Efe Kurtluoğlu, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2020.

8. Adrian Goldsworthy, Augustus; Roma’nın İlk İmparatoru, Çev. Samet Özgüler. Kronik Yayınları. İstanbul 2020.

9. Stephen Mitchell, Geç Roma İmparatorluğu Tarihi (MS 284-641). Çev. Turhan Kaçar. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Ankara 2020.

10. Herodotos, Tarih, Çev. Müntekim Ökmen, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2006.

 

ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ

1. S. Frederick Starr, Kayıp Aydınlanma. Arap Fetihlerinden Timur’a Orta Asya’nın Altın Çağı, Çev. Yusuf Selman İnanç, Kronik Kitap, İstanbul 2019.

2. Fuat Sezgin, Tanınmayan Büyük Çağ İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi'nden, Timaş Yayınları, İstanbul 2019.

3. Marshall G.S. Hodgson, İslâm’ın SerüveniI-III, çev. Berkay Ersöz, Phoenix Yayınevi, Ankara 2021.

4. Titus Burckhadt, İslam Sanatı Dil ve Anlam, çev. Turan Koç, Klasik Yayınları, İstanbul 2013.

5. Lütfi Şeyban, Endülüs, Albaraka Yayınları, İstanbul 2016.

6. Haşim Şahin, Dervişler, Fakihler, Gaziler/Erken Osmanlı Döneminde Dini Zümreler (1300-1400), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2020.

7. Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, Çev. L. Şimşek, Kitap Yayınevi, İstanbul 2015.

8. Cyrill Mango, Bizans Yeni Roma İmparatorluğu, Çev. Gül Ç. Güven, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2011.

9. Umberto Eco, Ortaçağ, Çev. Leyla Tonguç Basmacı, Alfa Yayınları, İstanbul 2016.

10. Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu/Yaratılış Özlemi, Çev. Prof. Dr. Mehmet S. Aydın, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2015.

 

GENEL TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ

1. Ahat Andican, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye ve Orta Asya, Doğan Kitap, İstanbul 2009.

2. Ahmet Kanlıdere, İdil-Ural ve Türkistan’da Fikir Hareketleri: Dini Islahçılık ve Ceditçilik, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2021.

3. Arminius Vambery, Doğu Ülkelerinde Batı Kültürü, Çev. Ali Fahri Doğan, Yedisu Yayınları, İstanbul 2021.

4. Avrasya’nın Sekiz Asrı Çengizoğulları, ed: Hayrunnisa Alan, İlyas Kemaloğlu, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2020.

5. Doğu Avrupa Türk Tarihi, ed: Osman Karatay, Serkan Acar, Kronik Kitap, İstanbul 2020.

6. Douglas E. Streusand, Osmanlılar Safeviler Babürlüler, Ateşli Silahlar Çağında İslam İmparatorlukları, Çev. Bahar Fırat, Ufuk Kitapları, İstanbul 2013.

7. Ötüken’den Kırım’a Türk Dünyası Kültür Tarihi, ed: Ahmet Kanlıdere, İlyas Kemaloğlu, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2020.

8. Timothy May, Moğol İmparatorluğu, Çev. Ülke Evrim Uysal, Kronik Kitap, İstanbul 2021.

9. Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul 1981.

10. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2019.


YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ

1. Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt I, Eren Yayınları, İstanbul 2001.

2. Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt II, Eren Yayınları, İstanbul 2004.

3. Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15.-17. Yüzyıllar), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2013.

4. Sam White, Osmanlı'da İsyan İklimi Erken Modern Dönemde Celâli İsyanları, Çev. Nurettin Elhüseyni, Alfa Yayınları, İstanbul 2020.

5. Merry E. Wiesner Hanks, Erken Modern Dönemde Avrupa 1450 -1789, Çev. Hamit Çalışkan, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2019.

6. Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2013.

7. Lewis Mumford, Tarih Boyunca Kent. Kökenler, Geçirdiği Değişimler ve Geleceği, Çev. Gürol Koca/Tamer Tosun, 3. Baskı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2019.

8. Henri Pirenne, Ortaçağ Kentleri, Çev. Şadan Karadeniz, İletişim Yayınları, İstanbul 2021.

9. Mustafa Akdağ, Türkiye’nin iktisadi ve İçtimai Tarihi, I, II, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2014.

10. Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2009.

 

YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ

1. Cevdet Paşa, Tezâkir, Haz. Cavid Baysun, 2. Baskı, TTK, Ankara 1986.

2. Kemal Karpat, İslam’ın Siyasallaşması. Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, İnanç ve Cemaatin Yeniden Yapılandırılması, Çev.  Şiar Yalçın, Timaş Yayınları, 7. Baskı, İstanbul 2020.

3. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yayınları, İstanbul 1978.

4. Bedri Gencer, İslam’da Modernleşme 1839-1939, Lotus Yayınları, Ankara 2008.

5. Marc Ferro, Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine Sömürgecilik Tarihi 13. Yüzyıl-20. Yüzyıl, Çev. Muna Cedden, Ankara 2002.

6. Imanuel Wallerstein, Bildiğimiz Dünyanın Sonu, 6. Baskı, Metis Yayınları, İstanbul 2019.

7. Christopher Alan Bayly, Modern Dünyanın Doğuşu. Küresel Bağlantılar ve Karşılaştırmalar 1780-1914, Çev. M. Nevâ Şellâkî, 2. Baskı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2018. 

8. Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul 2015.

9. Eric Williams, Kapitalizm ve Kölelik, Çev. Anıl Tarar, Dipnot Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2020.

10. Eric Hobsbawm, İmparatorluk Çağı. 1875-1914, 6. Baskı, Dost Kitabevi, Ankara 2017.

 

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ

1. Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2013.

2. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012.

3. Osmanlı Tarihçiliğine Yön Veren Konuşmalar, Kronik Yayınları, İstanbul 2021.

4. İsmail E. Erünsal, Yirmi İki Mürekkep Damlası, Timaş Yayınları, İstanbul 2021.

5. Cornell Fleischer, Tarihçi Mustafa Ali - Bir Osmanlı Aydını ve Bürokratı (Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı 1541-1600), Çev. Ayla Ortaç, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.

6. Rifa’at Ali Abou-El-Haj, 1703 İsyanı Osmanlı Siyasasının Yapısı, Çev. Çağdaş Sümer, Tan Yayınevi, İstanbul 2011.

7. Leslie P. Peirce, Harem-i Hümayun (Osmanlı İmparatorluğu'nda Hükümranlık ve Kadınlar), Çev. Ayşe Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1998.

8. Abdurrahman Atçıl, Erken Modern Osmanlı İmparatorluğu'nda Alimler ve Sultanlar, Klasik Yayınları, İstanbul 2019.

9. Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken? Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun, Metis Yayıncılık, İstanbul 2009.

10.  Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, Beta Yayınları, İstanbul 2019. 


 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ

1. Şevket Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014.

2. Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Timas Yayınevi, İstanbul 2011.

3. Cemil Koçak, Milli Şef Dönemi, İletişim Yayınları, İstanbul 2007.

4. İlhan Tekeli-Selim İlkin, Dış Siyaseti ve Askerî Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiye'si, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2013.

5. Suavi Aydın-Yüksel Taşkan, 1960'dan Günümüze Türkiye Tarihi, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2014.

6. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, 2 Cilt, TTK, Ankara 2016.

7. Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002.

8. Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, c. I-IV, MEB Yayınları, İstanbul 1991.

9. E. Semih Yalçın, T. C. Tarihinin Kaynakları, Berikan Yayınevi, Ankara 2007.

10. Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Kronik Kitap, İstanbul, 2018.